Dienstverlening

PSYCHOLEX is gespecialiseerd in opdrachten op het grensvlak tussen (geestelijke) gezondheidszorg en recht, in het bijzonder gezondheidsrechtelijk onderzoek, advisering en kennisoverdracht.

PSYCHOLEX streeft bij alle opdrachten naar hoogwaardige kwaliteit en doelmatigheid. Uiteraard wordt bij alle opdrachten de vertrouwelijkheid gegarandeerd. De condities waaronder de opdracht zal worden uitgevoerd worden vooraf met de cliënt besproken. Er wordt gefactureerd op basis van een uurtarief, vermeerderd met eventueel gemaakte kosten en BTW. Het uurtarief is afhankelijk van de complexiteit en omvang van de opdracht en de snelheid waarmee het resultaat moet worden opgeleverd.