Mediation in de gezondheidszorg

PSYCHOLEX is gespecialiseerd in mediations in de gezondheidszorg. Hierbij kan het gaan om samenwerkingsproblemen in behandelteams of binnen groepen van huisartsen of medisch specialisten of om conflicten tussen twee personen.

Mediation is een vorm van bemiddeling om (dreigende) conflicten op te lossen. De mediator treedt daarbij op als neutrale en onpartijdige gespreksleider, die de partijen helpt om met elkaar in gesprek te gaan en helder te krijgen wat belangrijk is om samen tot een oplossing te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een oplossing 'op maat', waarin rekening wordt gehouden met ieders belangen. Meestal zijn daarvoor drie tot vijf gesprekken nodig.