OVER PSYCHOLEX

PSYCHOLEX is in 2015 opgericht door mr. dr. Emke Plomp. Vooralsnog is Emke de enige vaste werknemer, maar zij werkt regelmatig samen met andere artsen, adviseurs, wetenschappers, consultants en advocaten. Door haar specifieke expertise en werkervaring binnen zowel de juridische dienstverlening als de medische beroepsuitoefening is zij bij uitstek in staat om de brug te slaan tussen de wet- en regelgeving en de praktijk van de gezondheidszorg.

In de loop der jaren heeft PSYCHOLEX zich steeds meer ontwikkeld tot een kennisbedrijf, waarin veel wordt geïnvesteerd in gezondheidsrechtelijk wetenschappelijk onderzoek en de verzamelde kennis en inzichten vervolgens worden toegepast in advisering en gedeeld via nascholingen. Met de inkomsten die worden gegenereerd uit advisering en nascholingen wordt weer nieuw wetenschappelijk onderzoek mogelijk gemaakt. 

Over Emke Plomp

Emke studeerde farmacie, rechten en geneeskunde aan de Universiteit Utrecht, werkte zes jaar als advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek en promoveerde in het gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam (2011). Zij werkte enkele jaren (part-time) als gastonderzoeker en universitair docent gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden. Daarnaast specialiseerde zij zich in de psychiatrie in het UMC Utrecht (registratie 2013) en deed zij als psychiater ervaring op bij verschillende instellingen (zowel ziekenhuizen als een GGZ-instelling). Vanaf 2013 combineert zij haar werk als psychiater met gezondheidsrechtelijk onderzoek, advisering en nascholing. De groeiende vraag hiernaar deed haar in 2015 besluiten deze activiteiten vorm te geven in PSYCHOLEX.

Emke publiceert regelmatig op het gebied van het gezondheidsrecht, in het bijzonder over het zorgstelsel, kwaliteit van zorg, tuchtrecht, ondernemingsrecht in de zorg en Wvggz/Wzd-recht. Zij schreef onder andere twee preadviezen (voor de Vereniging voor Gezondheidsrecht en de Vereeniging Handelsrecht), was betrokken bij twee (wets)evaluaties, is vaste annotator van het tijdschrift Jurisprudentie Gedwongen zorg (voorheen: Jurisprudentie Verplichte GGZ), mede-auteur van het Sdu-commentaar gedwongen zorg (Sdu, 2020 en 2023) en mede-auteur van het Handboek Gezondheidsrecht (Boom juridisch, 2020 en 2024). De afgelopen 2,5 jaar was zij als senior onderzoeker verbonden aan het Amsterdam UMC, waar zij de hoofdonderzoeker was van het Verdiepingsonderzoek uitvoering Wvggz (ZonMw).

Nevenfuncties: Emke is bestuurslid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht.