info@psycholex.nl |      06 - 493 28 503

  pSYCHOLEX

        Gezondheidsrechtelijke advisering en nascholing

        Mediation binnen de gezondheidszorg


       


PSYCHOLEX

PSYCHOLEX voorziet in advisering, bemiddeling, onderzoek en kennisoverdracht op het grensvlak tussen (geestelijke) gezondheidszorg en recht.

Neem vrijblijvend contact op om na te gaan of wij u van dienst kunnen zijn.

Mediation binnen de zorg

PSYCHOLEX verzorgt mediations in opdracht van zorgaanbieders.

Gezondheidsrechtelijk advies

PSYCHOLEX is gespecialiseerd in juridische advisering aan GGZ-aanbieders (GGZ-instellingen, psychiatrische afdelingen van ziekenhuizen, groepspraktijken en individuele beroepsbeoefenaren).

Cursussen en lezingen

PSYCHOLEX verzorgt cursussen en lezingen op het gebied van het gezondheidsrecht (in brede zin) en over onderwerpen op het grensvlak tussen psychiatrie en recht.

Nieuws

PSYCHOLEX participeert op dit moment in een verdiepingsonderzoek Wvggz bij het Amsterdam UMC.

Daarnaast adviseert PSYCHOLEX zorgaanbieders over de implementatie van de Wet verplichte GGZ en over de samenloop tussen de Wet verplichte GGZ, de WGBO, de Wet zorg en dwang en de Wet forensische zorg.

Neem vrijblijvend contact op via info@psycholex.nl.


Net verschenen

Sdu Commentaar Gedwongen zorg met bijdragen van Emke Plomp over de Wet verplichte ggz. Voor bestellen: zie https://www.sdu.nl/shop/sdu-commentaar-gedwongen-zorg-2021-boek.html

Agenda

Op donderdag 27 januari 2022 en donderdag 10 maart 2022 verzorgt PSYCHOLEX voor SCEM een masterclass 2 jaar Wet verplichte ggz. Zie voor meer informatie en inschrijven: https://www.scem.nl/agenda

Op donderdag 10 februari 2022 verzorgt PSYCHOLEX voor SCEM een masterclass 2 jaar Wet zorg en dwang. Zie voor meer informatie en inschrijven: https://www.scem.nl/agenda

Op donderdag 17 maart 2022 verzorgt PSYCHOLEX voor OSR een onderdeel van de Piketcursus Psychiatrisch patiëntenrecht. Zie voor meer informatie en inschrijven: https://www.osr.nl/cursusaanbod

Op donderdag 14 april 2022 verzorgt PSYCHOLEX voor SCEM een masterclass Medisch beroepsgeheim in de GGZ. Zie voor meer informatie en inschrijven: https://www.scem.nl/agenda

Op donderdag 16 juni 2022 verzorgt PSYCHOLEX voor Kerckebosch een cursus Psychiatrie en DSM-5 voor juristen. Zie voor meer informatie en inschrijven: https://www.kerckebosch.nl/recht/medische-kennis-juristen-psychiatrie-dsm-5-e2505