info@psycholex.nl |      06 - 493 28 503

Over PSYCHOLEX

Psycholex B.V. is in 2015 opgericht door Emke Plomp, die tevens (indirect) enig directeur en aandeelhouder is. Vooralsnog is Emke de enige vaste werknemer, maar zij werkt regelmatig samen met andere artsen, adviseurs, wetenschappers, consultants en advocaten. Door haar specifieke expertise en werkervaring binnen zowel de juridische dienstverlening als de medische beroepsuitoefening is zij bij uitstek in staat om de brug te slaan tussen de wet- en regelgeving en de praktijk van de gezondheidszorg.


Curriculum vitae mr. dr. Emke Plomp

Emke Plomp (1976) studeerde farmacie, rechten en geneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Zij volgde de beroepsopleiding advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten en werkte zes jaar als advocaat in de civiel- en bestuursrechtelijke praktijk bij De Brauw Blackstone Westbroek N.V. in Den Haag, Londen en Amsterdam. Zij promoveerde in het gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam op de dissertatie 'Winst in de zorg. Juridische aspecten van winstuitkering door zorginstellingen' (Sdu Uitgevers 2011), waarvoor zij de mr. C.J. Goudsmitprijs 2013 van de Vereniging voor Gezondheidsrecht ontving. Zij werkte enkele jaren (part-time) als gastonderzoeker en universitair docent gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden. Daarnaast specialiseerde zij zich in de psychiatrie in het UMC Utrecht (registratie 2013) en deed zij als psychiater ervaring op bij verschillende instellingen (zowel ziekenhuizen als een GGZ-instelling). Sinds 2015 werkt zij als psychiater op de crisisdienst van Altrecht GGZ in Zeist. Vanaf 2013 combineerde zij haar werk als psychiater met gezondheidsrechtelijke advisering en nascholing op freelance basis. De groeiende vraag hiernaar deed haar in 2015 besluiten deze activiteiten vorm te geven in PSYCHOLEX.

Emke publiceert regelmatig op het gebied van het gezondheidsrecht, in het bijzonder over het zorgstelsel, kwaliteit van zorg, tuchtrecht, ondernemingsrecht in de zorg en Bopz/Wvggz-recht. Zo schreef zij bijvoorbeeld in 2015 een deel van het preadvies 'Op weg naar 10 jaar nieuw zorgstelsel' voor de Vereniging voor Gezondheidsrecht en in 2016 een preadvies voor de Vereeniging Handelsrecht over de implicaties van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor de zorgsector. Zij is vaste annotator van het tijdschrift Jurisprudentie Gedwongen zorg (voorheen: Jurisprudentie Verplichte GGZ) en mede-auteur van het Sdu-commentaar gedwongen zorg (Sdu, 2020) en van het Handboek Gezondheidsrecht (Boom juridisch, 2020). Zij volgde de opleiding tot MfN-registermediator bij The Lime Tree in Bilthoven.


Lidmaatschappen

- Vereniging voor Gezondheidsrecht

- Nederlandse Juristenvereniging

- Vereniging voor Compliance in de Zorg

- Vereeniging Handelsrecht

- Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

- Federatie Medisch Specialisten

- Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage (kandidaat-lid)

Registratie Handelsregister

Psycholex B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en is geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64036774.

Opdrachtgevers

De afgelopen jaren heeft PSYCHOLEX onder andere opdrachten gedaan voor:

- Altrecht GGZ

- Brancheorganisaties Zorg (BoZ)

- Brijder - specialist in verslavingszorg

- Diakonessenhuis Utrecht

- Dimence Groep

- GGz Breburg

- GGNet

- GGZ Centraal

- GGZ Westelijk Noord-Brabant

- HSK Groep

- Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

- Justus Medische Expertise

- MoleMann Mental Health

- OLVG

- Samenwerkende Professionele Organisaties Thuis- en woonzorg (SPOT)

- UMC Utrecht

- Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

- De Viersprong

- Vincent van Gogh

- ZorgFamilie