info@psycholex.nl |      06 - 493 28 503

pSYCHOLEX

Specialist in medisch-juridisch advies

PSYCHOLEX

PSYCHOLEX voorziet in advisering, onderzoek en kennisoverdracht op het grensvlak tussen (geestelijke) gezondheidszorg en recht. Neem vrijblijvend contact op om na te gaan of wij u van dienst kunnen zijn.


Psychiatrische expertises

PSYCHOLEX verzorgt psychiatrische expertises voor civiel- en bestuursrechtelijke doeleinden.

Gezondheidsrechtelijk advies

PSYCHOLEX is gespecialiseerd in juridische advisering aan zorgaanbieders (ggz-instellingen, ziekenhuizen, groepspraktijken en individuele beroepsbeoefenaren). 

Cursussen en lezingen

PSYCHOLEX verzorgt cursussen en lezingen op het gebied van het gezondheidsrecht (in de meest ruime zin) en op het grensvlak tussen psychiatrie en recht.

Nieuws

Recent verschenen: E. Plomp, 'De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: een aanwinst voor de zorgsector?', in: 'Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, mede in de semi-publieke en non-profit-sector. Beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen', Preadvies Vereeniging 'Handelsrecht, Zutphen: Uitgeverij Paris 2016

Agenda

Op 23 november 2017 organiseert PSYCHOLEX in samenwerking met SCEM Conference Services een symposium over de nieuwe Wet verplichte GGZ. Zie voor meer informatie en inschrijven www.scem.nl/agenda.