info@psycholex.nl |      06 - 493 28 503

pSYCHOLEX

Specialist in medisch-juridisch advies

PSYCHOLEX

De wet- en regelgeving binnen de (geestelijke) gezondheidszorg wordt steeds complexer. Het is dan ook begrijpelijk dat u soms door de bomen het bos niet meer ziet of in het woud van regels verdwaalt. Dan wilt u een adviseur met kennis van zaken, een adviseur die de praktijk van de (geestelijke) gezondheidszorg kent èn de weg weet in de wet- en regelgeving. PSYCHOLEX helpt u graag bij het vinden van de juiste weg om uw doelen te realiseren. 

PSYCHOLEX voorziet in advisering, onderzoek en kennisoverdracht op het grensvlak tussen (geestelijke) gezondheidszorg en recht.


Psychiatrische expertises

PSYCHOLEX verzorgt psychiatrische expertises voor civiel- en bestuursrechtelijke doeleinden.

Gezondheidsrechtelijk advies

PSYCHOLEX is gespecialiseerd in juridische advisering aan zorgaanbieders (ggz-instellingen, ziekenhuizen, groepspraktijken en individuele beroepsbeoefenaren). 

Cursussen en lezingen

PSYCHOLEX verzorgt cursussen en lezingen op het gebied van het gezondheidsrecht (in de meest ruime zin) en op het grensvlak tussen psychiatrie en recht.

Nieuws

Recent verschenen: E. Plomp, 'De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: een aanwinst voor de zorgsector?', in: 'Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, mede in de semi-publieke en non-profit-sector. Beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen', Preadvies Vereeniging 'Handelsrecht, Zutphen: Uitgeverij Paris 2016

Agenda

Op 15 juni 2017 verzorgt PSYCHOLEX een lezing over wilsbekwaamheid en dwang in de verslavingszorg bij Brijder, Specialist in verslavingszorg.

Op 25 augustus 2017 verzorgt PSYCHOLEX een lezing over tuchtrecht voor GZ-psychologen, klinisch psychologen en psychiaters bij GGNet.

Op 23 november 2017 organiseert PSYCHOLEX in samenwerking met SCEM Conference Services een symposium over de nieuwe Wet verplichte GGZ. Zie voor meer informatie www.scem.nl/agenda.