info@psycholex.nl |      06 - 493 28 503

PSYCHOLEX

Juridisch adviesbureau voor de zorgsector

PSYCHOLEX

PSYCHOLEX is in 2015 opgericht door mr. dr. Emke Plomp (psychiater, farmaceut en gezondheidsjurist) en voorziet in advisering, onderzoek en kennisoverdracht op het grensvlak tussen (geestelijke) gezondheidszorg en recht. 

Psychiatrische expertises

PSYCHOLEX verzorgt psychiatrische expertises en second opinions. 

Gezondheidsrechtelijk advies

PSYCHOLEX is gespecialiseerd in juridische advisering aan zorgaanbieders (zowel ggz-instellingen, ziekenhuizen als individuele beroepsbeoefenaren). 

Cursussen en lezingen

PSYCHOLEX verzorgt cursussen en lezingen op het gebied van het gezondheidsrecht (in de meest ruime zin) en op het grensvlak tussen psychiatrie en recht.

Nieuws

Recent verschenen: 'Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, mede in de semi-publieke en non-profit-sector. Beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen', Preadvies Vereeniging 'Handelsrecht', Zutphen: Uitgeverij Paris 2016

Agenda

Hier verschijnen binnenkort de aankomende symposia en congressen waarbij PSYCHOLEX betrokken is.